Начало Добави онлайн зоомагазин ZooZona.net към фаворити За контакти с онлайн зоомагазин ZooZona.net Карта на сайта онлайн зоомагазин ZooZona.net Blog | Онлайн Зоомагазин ZooZona
Купи на пипета
Вид продукт
Марка
Вид паразити
ПРОТИВОПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ
Endectovet, Ендектовет - профилактика на дирофилариозата, 4 табл. за кучета с тегло 5 кг

Рейтинг 1.0/5 (1 глас)

Endectovet, Ендектовет - профилактика на дирофилариозата, 4 табл. за кучета с тегло 5 кг

Описание:
Ендектовет - профилактика на дирофилариозата, 4 табл. за кучета с тегло 5 кг
Още
Вид продукт: Таблетки
Вид паразити: Вътрешни
Купи на пипета:
Количество:
home
6.20
лева
home
ENDECTOVET - ЕНДЕКТОВЕТ
Таблетки за кучета

СЪСТАВ
Дорамектин

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
Дорамектинът е молекула с ендектоцидно действие от класа на макроцикличните лактони, които имат уникален механизъм на действие. Съединенията от този клас проявяват значителен афинитет към глутамат-зависимите хлорни канали, които се намират в нервните и мускулни клетки на безгръбначните. Тези съединения се свързват селективно със същите канали, което предизвиква повишаване на мембранната пропускливост за хлорните йони и хиперполяризация на нервните или мускулни клетки. В резултат на това, настъпва парализа и смърт на паразитите. Съединенията от този клас могат също да взаимодействат с други лиганд-зависими хлорни канали, такива които взаимодействат с невромедиатора GABA (гама-амино-маслена киселина). Защитната граница на съединенията от този клас се свързва с факта, че бозайниците нямат глутамат-зависими хлорни канали. Макроцикличните лактони се понасят добре от бозайниците, тъй като притежават съвсем слаб афинитет към другите лиганд-зависими хлорни канали, които съществуват при тях и не преминават лесно хемато-мозъчната им бариера.

Дорамектинът притежава широк спектър на противопаразитно действие срещунематоди, артроподи и инсекти при кучета. Той убива микрофилариите на сърдечния нематод Dirofilaria immitis, намиращи се в периферната кръв и подкожната тъкан, като по този начин не допуска развитието на възрастни форми в организма на кучето.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За контрол на дирофилариоза чрез елиминиране на микрофилариите на сърдечния нематод Dirofilaria immitis.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Продуктът е противопоказан при кученца под 1,5 месечна възраст.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
С внимание трябва да се избягват следните практики, тъй като те увеличават риска от развитие на резистентност и в крайна сметка могат да доведат до неефективна терапия:
 - Прекалено често и повтарящо се използване на антихелминтици от един и същи клас за продължителен период от време;
 - Използване на дози под препоръчваните в резултат на неточно определяне на теглото на животното, неправилно прилагане на лекарствения продукт или некалибриране на дозиращото устройство (ако се използва такова).

При съмнение за възникване на резистентност към антихелминтни средства трябва да се направят допълнителни изследвания чрез прилагане на подходящи методи (например, тест за редуциране на броя на яйцата във фекалиите). В случаите, когато резултатите от тези тестове убедително доказват наличието на резистентност, трябва да се пристъпи към използване на антихелминтик, принадлежащ към друг фармакологичен клас, който има различен начин на действие.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЖИВОТНИТЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА
Не е приложимо.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ (ЧЕСТОТА И ВАЖНОСТ)
Някои кучета от породите Коли, Шелти и Бобтейл са чувствителни към авермектините, в сравнение с кучетата от другите породи, поради вродена непоносимост (идиосинкразия). При кучетата с идиосинкразна интоксикация, клиничните симптоми се изразяват в мидриаза, атаксия, слепота, депресия, обилна саливация, мускулен тремор и др. В тези случаи, може да бъде проведено следното лечение: венозно въвеждане на електролитни разтвори; бавно венозно въвеждане на физостигмин в доза 0,06 mg/kg м., през 12 часа; при анафилактична реакция се прилагат антихистаминни продукти; при възбудни реакции се прилагат венозно фенобарбитал 2-4 mg/kg м. или пентобарбитал 2-30 mg/kg м.; прави се промивка на стомаха със затоплена вода или заедно с активен въглен (1-5 g/kg м. в 15-30 mL вода), след 30 минути се прилагат осмотични или солеви очистителни.

УПОТРЕБА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ, ЛАКТАЦИЯ ИЛИ ЯЙЦЕНОСЕНЕ
Може да се прилага по време на бременност.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Не са известни.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Начин на приложение:
Вътрешно, дълбоко върху основата на езика или с атрактивна храна (колбас, сирене и др.).

Ендектовет таблетки трябва да бъдат прилагани ежемесечно, един месец преди и един месец след летежа на комарите (вектори), пренасящи инвазиоспособните микрофиларии на Dirofilaria immitis. Ако интервалът между двете прилагания на продукта е повече от 30 дни, ефикасността на дорамектина може да се намали. За оптимизиране действието на продукта, таблетките трябва да се прилагат в един и същи ден от месеца. Когато кучето е приемало други продукти за контрол на дирофилариоза, прилагането на Ендектовет таблетки трябва да бъде не по-рано от един месец след последното третиране.

ПРЕДОЗИРАНЕ (СИМПТОМИ, СПЕШНИ МЕРКИ, АНТИДОТИ), АКО Е НЕОБХОДИМО
Дорамектинът, приложен в препоръчаната доза и в доза 5 пъти по-висока от препоръчаната, се понася добре от кучетата.

КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.

НЕСЪВМЕСТИМОСТИ
Не са известни.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява при температура под 30°С.
Да се пази от пряка слънчева светлина.
Влезте с потребителско име и парола, за да направите запитване